čtvrtek 23. února 2017

Záchranářská abeceda - A, 2. částPostup při zajištění průchodnosti dýchacích cest

Odsávání z horních dýchacích cest

Je li třeba odsát zvratky, sliny, krev odsajte bez záklonu hlavy. Pokud by se záklon hlavy provedl před odsátím, mohla by se tekutina uvolněním dýchacích cest níže a způsobit aspiraci.

Oxygenoterapie

Kyslík podejte tak rychle jak je to možné a udržujte SpO2 na hodnotě 94-98%. U pacientů s rizikem heparkapnického selhání respirace (CHOPN) udržujeme SpO2 na hodnotě 88-92%.

Základní techniky pro zajištění průchodnosti DC

Bez pomůcek

  1. Trojitý manévr – záklon hlavy, povytažení a předsunutí čelisti
  2. C“ hmat při ventilaci maskou a ručním křísícím přístroje – byl probrán v samostatném článku

S pomůckami

  1. Ústní vzduchovod – dovoluje použití u pacientů v bezvědomí. V případě přítomnosti některých reflexů hrozí nebezpečí nausey, zvracení, nebo laryngospasmu. Určení velikosti bylo již popsáno <v článku>
  2. Nosní vzduchovod – lze použít u pacientů s mělčím bezvědomí. Jeho velikost je určena vzdáleností od špičky nosu k ušnímu lalůčku. Zavedení usnadní namazání kluzným gelem. Zavádí se směrem „do středu planety“.
  3. Supraglotické pomůcky – přehled supraglotických pomůcek je v článku. Nejpoužívanější je, dle nedávné ankety na webu laryngeální maska „Supreme“
  4. Orotracheální intubace
  5. Koniopunkce/koniotomie


Díly seriálu:

A airway 1. část
A airway 2. část
B breathing
C circulation
D disability
E enviroment (exposure)
D3C pár písmenek, patřící na úvod

Žádné komentáře:

Okomentovat