čtvrtek 23. února 2017

Záchranářská abeceda - A, 1. část

A – AIRWAY – volné dýchací cesty.


Obstrukce dýchacích cest (hlavně kompletní obstrukce) může velmi rychle vést k náhlé zástavě oběhu (NZO). Částečná obstrukce pak může být příčinou edému mozku, edému plic, způsobí vyčerpání pacienta zvýšeným dechovým úsilím se sekundární apnoí a hypoxickým poškozením mozku a rovněž může vést k NZO.
Proto se první písmeno, A, věnuje konrole průchodnosti a následnému zajištění průchodnosti.dýchacích cest.

Co může způsobit obstrukci dýchacích cest?

 • Poškození CNS s bezvědomím a se ztrátou ochranných reflexů
 • zvracení
 • cizí těleso např. zuby, jídlo
 • poranění obličeje, nebo krku
 • epiglotitida
 • otok měkkých tkání dýchacích cest způsobené infekcí, alergickou reakcí, popálením
 • laryngospasmus
 • bronchospasmus
 • bronchiální sekrece
 • uzávěr tracheostomické kanyly

Rozpoznání obstrukce dýchacích cest

Použij své smysly! Vidím, slyším, cítím.
 • Vidím – pohyby hrudníku a břicha
 • Slyším a cítím proud vzduchu z úst a nosu
Částečná obstrukce se projeví:
 • inspiračním stridorem – bývá způsobena obstrukcí v úrovni hrtanu a výše
 • expirační pískoty a vrzoty – naznačují obstrukci dolních dýchacích cest
 • bublání – naznačuje přítomnost tekutiny nebo vazkého materiálu v horních dýchacích cestách
 • chrápání – vzniká při částečné okluzi pharyngu jazykem, nebo měkkým patrem
 • kokrhání, stridor – vzniká při obstrukci v úrovni hlasivek - laryngitidě, larangeálním spasmu
Při kompletní obstrukce dýchacích cest pozorujeme:
 • zvýšené respirační úsilí
 • dýchací pohyby typu houpacího koně – při inspiriu expanduje břicho, při expiriu hrudník
 • zapojují se pomocné dýchací svaly
 • auskultačně nelze nic slyšet

Asfyxie – dušení

Jak rozpoznat?
 1. Obecně – náhlé potíže s dýcháním během jídla
 2. Známky těžké obstrukce DC
  • Odpoví na otázku? Dusíte se?
   • Neodpovídá, nebo jen přikývne
  • Další známky
   • nemůže dýchat
   • slyšíte sípání
   • pokus o kašlání je neslyšitelný
   • pacient může být v bezvědomí
 3. Známky méně závažné obstrukce DC
  Odpoví na otázku? Dusíte se?

  • Odpoví ano
   Další známky
   • pacient je schopný mluvit, kašlat a dýchat

Postup při dušení (dospělí)

 1. Při méně závažné obstrukcu DC pacienta povzbuzujeme k vykašlání, ale nic víc.
 2. Při závažné obstrukci DC pacienta při vědomí
  • provedeme 5x úder do zad mezi lopatky
  • zkontrolujte po každé ráně zda nedošlo k úlevě
 3. Pokud nedošlo k úlevě proveďte 5x „Heimlichův hmat“
  • pokud se nedaří obstrukce vyřešit, pokračujeme alternativně s pěti údery a pěti kompresemi v epigastriu
  • je li pacient v bezvědomí, zahajte KPR
  • je li na místě někdo se zkušenostmi, měl by se pokusit o extrakci cizího tělesa s laryngoskopem a Magillovými kleštěmi.
Shrnutí je ve schématu
Postup při závažné obstrukci DC

Příště se budeme věnovat zajištění dýchacích cest.

Díly seriálu:

A airway 1. část
A airway 2. část
B breathing
C circulation
D disability
E enviroment (exposure)
D3C pár písmenek, patřící na úvod

Žádné komentáře:

Okomentovat