pondělí 17. dubna 2017

Q - je QRS komplex široký, nebo úzký?

Druhý parametr testuje, zda je QRS komlex široký, nebo úzký. Fyziologická hranice je do 0.10s. Na EKG papíře tedy představuje tento čas polovina velkého čtverce (polovina z 0.20 s). 

Na obr. je hraniční šíře QRS komplexu. Vidíme, že zasahuje polovinu velkého čtverce a i počítač změřil šířku QRS komplexu na 0.108 s

 Některé zdroje uvádí fyziologickou šířku QRS komplexu do 0.11s

Shrnuto tedy platí:
<0.10s jde o úzký komplexQRS
>0.10s mluvíme o širokém komplexu QRS


neděle 9. dubna 2017

EKG křivka #67

Nová křivka,která se tu dosud neobjevila. Záznam jsem našel zapadlý v sanitě. Z toho důvodu také o pacientovi není nic známo. Pro účely výuky interpretace však plně postačuje. Přidal jsem i na rozlišení ať se vám pěkně popisuje.

EKG křivka

úterý 4. dubna 2017

EKG křivka #66

Pokusíte se popsat následující křivku?

EKG křivka
Řešení:


  • P vlny nejsou patrné, někde by jsme je mohli tušit, ale spíše zde nejsou
  • QRS komplexy jsou široké, mnohem širší než 0,11
  • frekvence - vvzdálenost mezi R je přibližně 7,5 čtverečku, tedy HR 40
  • srdeční akce je pravidelná
  • nejde i sinusový rytmus - P vlny nepředchází QRS komplex
Z následujícího tedy plyne, že se jedná o AV blok III. st, s FiS, idioventrikulární rytmus.

Pacient byl překládán na ARIP, analgosedovaný, zaintubovaný, TK 100/80, HR90, SpO2 89% při FiO2 1,0.
Zde náhle bradykardie HR 35-40, hypotenze, cyanosa, mramoráž.
Atropin bez efektu, bez efektu i zevní stimulace srdce. KPR byla, bohužel neúspěšná.

A ještě několik fundovaných poznámek od Jana Štrose z kardioblogu:

  1. ve svodě III a V2 vidím pravidelné "cosi" co by mohly být P vlny, čili sinusová bradykardie - to ale u tohoto EKG úplně není podstatné, tak jako tak to bude AV blok 3.stupně nebo AV blokáda 2.stupně (high grade) - z takhle krátkého záznamu to nejde říct stoprocentně.
  2. Idioventrikulární únikový rytmus a LBBB se navzájem vylučují. LBBB můžes popsat jen u supraventrikulárního rytmu. Já bych to popsal jako idioventrikulární rytmus vznikající někde v Purkyňových vláknech v pravé komoře - má tedy morfologii připomínající LBBB, ale není to pravý LBBB - s levým raménkem vůbec nic být nemusí.
  3. Asi hlavním problémem bude STEMI spodní a boční stěny (nejspíš uzávěr ACD, jelikož je tam ST deprese v I a ST elevace ve III je větší než ve II).. Uzávěr ACD nejspíše způsobil i AV blokádu 3.stupně..

Prehled akutních zánětlivých onemocnění HCD

Přehled zánětlivých onemocnění HCD.


Prehospital trauma care

Před nějakou dobou jsem narazil na netu na tento text, tehdy nabízený volně ke stažení. Snad neporuším autorská práva, nabídnul i ke stažení dále.

Prehospital trauma care.pdf