úterý 21. února 2017

MAP, aneb dvě třetiny života v diastole.

Hodnota MAP na monitoru
MAP, tedy mean arterial pressure. Hodnota, navzdory velikosti číslic, je to ale docela užitečná - odráží stav perfuze orgánů.
Co znamená tato hodnota? Je to průměrná hodnota krevního tlaku během jedné srdeční periody, tedy systoly a diastoly. Průměrnou hodnotu tlaku totiž nelze vypočítat pouhým průměrem (sTK+dTK)/2. Pokud bychom změřili čas systoly a diastoly, zjistili by jsme, že diastolický čas trvá přibližně dvě třetiny celého srdečního cyklu. Vzorec bude proto trošku složitější.
Bude vypadat takto:
Jistě jste si už někdy povšimli dvou až trojciferného čísla u hodnot systolického a diastolického tlaku. Bývá menší a někdy i v závorce. Je to hodnota středního arteriálního tlaku.

Vzorec pro výpočet:

(2dTK + sTK)/3
Tedy dvakrát diastolický TK + systolický TK děleno 3

Tlaku 120/80 mmHg odpovídá hodnota MAP 93 mmHg (přesně 93,3), fyziologický rozsah je 70 - 110 mmHg. Je třeba vzít také v úvahu, že takovýto výpočet je možný pouze v případě fyziologické srdeční frekvence. Fyziologicky se totiž komory krví plní po dvojnásobnou dobu, než za jakou krev vytlačí ven. Vzorec je už méně přesný při bradykardii, nebo tachyrdii. V tomto případě je vhodnější invazivní monitorace TK.
MAP může být také normální v případě vazokonstrikce perferií přestože orgány budou trpět nízkým perfuzním tlakem.

Proč tedy měřit střední arteriální tlak?
Jak už bylo uvedeno, MAP odráží stav perfuze orgánů, tedy i těch životně důležitých.
Výpočet např. mozkového perfuzního tlaku (CPP) z hodnoty MAP vychází. Vzorec pro jeho výpočet je následující:

CPP = MAP - ICP

CPP - perfuzní mozkový tlak (žádoucí je hodnota > 60 mmHg)
ICP - intrakraniální tlak (fyziologická hodnota > 10 mmHg) 

z uvedených hodnot je patrné, že minimální hodnota MAP je přibližně 70 mmHg. V případě vyšších hodnot intrakraniálního tlaku je třeba MAP ještě vyšší. Pozor však na hodnoty MAP vyšší než 160 mmHg! Ty by mohly způsobit zvýšení ICP.

Podobně je tomu i u dalších životně důležitých orgánů, tedy srdce, ledvin.

Stavy při kterých je dobře sledovat střední arteriální tlak:
  • pacienti se zvýšeným intrakraniálním tlakem (mozkový edém, ICH)
  • kardiaci na vazodilatační terapii
  • pacienti s aneurysmatem/disekcí břišní aorty, kde sledujeme úzké pásmo žádoucího TK
  • šokové stavy, především septický šok
A co vy? Sledujete střední arteriální tlak?

Žádné komentáře:

Okomentovat