úterý 21. února 2017

Kazuistika #9 - sériové EKG

Muž, 65 roků, hypertonik,
hodinu trvající bolest na hrudi, iradiace do krku, dušnost, nauseozní, opocený, výzva pro RLP.
Při příjezdu bledý opocený, zchvácený, neklidný. TK 90/60, HR 40, RR 14, SpO2 81%
Dýchání sklípkové, neměstná, AS pravidelná, bradykardie, hypotenze, DKK bez otoků.

EKG 1 oproti následujícímu záznamu, je zde patrná bradykardie.


EKG křivka 1

EKG 2 představují jen minimální vývoj. HR se zrychlilo na 55/min.
Inferoposterolaterální STEMI, vzhledem k minimální ST depresi ve V1 lze mít podezření i na postižení pravé komory, pokud by ve V1 byla ST elevace bylo by ještě důvodnější.
Pravděpodobně uzávěr proximální ACD.
Rytmus těžko říct vzhledem ke kvalitě, snad fibrilace síní.

EKG křivka 2

EKG 3 - další progrese, v ischemii je opravdu velká oblast myokardu

EKG křivka 3

Terapie:
Atropin 1 mg, Isuprel 1 amp, Heparin 1.6 ml, Kardegic 0.5 g, Midazolam 5 mg, Sufenta 20 mcg, Torecan 1 amp, vše i.v., F1/1 500 infuze, O2 5l/min.

Pacient byl předán po 35 min. s TK 170/120, HR 75, RR 12, SpO2 95 na kardiocentrum.