pátek 19. května 2017

Cincinnati Stroke Scale


Scale Stroke Cincinnati (zkráceně CPSS). Je to zkouška v přednemcniční neodkladné péči používaná k diagnostice cévní mozkové příhody. Vtéto zkoušce testujeme tři oblasti. Pozitivita jedné z nich může z 72% svědčit pro cévní mozkovou příhodu a pacient by měl být neprodleně transportován do nemocnice.
Při pozitvitě ve třech bodech je pravděpodobnost cévní mozkové příhody 82%.
Vlastní hodnocení testuje následující oblasti:
1. Povislý koutek
pacient má ochablou jednu stranu tváře, nepohybuje li se jako stejně jako druhá (pohyb je omezený, nebo není vůbec), při úsměvu jsou viditelné zuby jen na jedné straně.
negativní - obě strany obličeje se pohybují rovnoměrně, symetricky
pozitivní - jedna strana obličeje je ochablé, bez mimiky, nebo je zcela nepohyblivá 2. Horní končetina
požádejte pacienta, aby zavřel oči a aby na 10s předpažil. Pokud je jedna paže zcela nepohyblivá, nebo klesá ochable dolů, pravděpodobně by se mohlo jednat o cévní mozkovou příhodu.
negativní - HKK se pohybují symetricky
pozitivní - jedna HK končetina se nepohybuje, nebo je ochablá ve srovnání s druhou HK.
3. Řeč
Nechte pacienta říct nějaký jednoduchý výrok. Např. "starého psa novým kouskům nenaučíš."
negativní - pacient používá správná slova
pozitivní - řeč je nezřetelná, tichá, pacient nepoužívá správných slovpátek 12. května 2017

Valsavův manévr

Pěkné a názorné shrnutí jak postupovat - na obrázku.

Zdroj: https://pbs.twimg.com/media/C_Yjz80XkAETsn_.jpg:large