sobota 18. února 2017

Ventilační režimy #2 - Objemově řízená podpůrná ventilace

Trigger na Oxylogu 2000+

Zkratka pro objemově řízenou podpůrnou ventilaci je VC-AC - tedy Volume Controlled - Assist Control.
Tento ventilační režim je synchronizovaný s sktivním dechovým úsilím pacienta, ale s nižšími dechovými objemy.. Je proto nezbytné, aby dechová frekvence (RR - respiratory rate) byla dostatečná. Dechový cyklus pak nebude spouštěný časem, jako u režimu objemově řízené ventilace, ale dechovou aktivitou pacienta. Tzv. trigger (spouštěč) v tomto ventilačním režimu sleduje změnu tlaku, nebo průtoku.
Na ventilátorech Oxylog je trigger průtokový. Lze zde nastavit hodnotu 3-15 l/min. Čím bude nastavená hodnota menší, tím větší citlivost bude trigger mít. (Nastavení triggeru na ventilátoru Oxylog 2000+ je na obrázku.) Ostatní nastavované hodnoty jsou totožné jako u objemově řízené ventilace.
Nastavované parametry
  • Dechový objem (Vt): 6-7ml/kg t.h.
  • Dechová frekvence (RR): 10/min
  • Minutový objem (MV): (Vt) x (hmotnost) x (RR)
  • Maximální tlak (Pmax): 40mbar
  • FiO2 : 0,2-1,0 (dlp)
  • Poměr insp./exp. (I:E): 1:1,5; 1:2
  • PEEP: 0-5 cm H2O ; použití PEEP je shrnuto v samostatném článku
  • lze doplnit nastavením alarmů (inspirační tlak, min. MV)
Nastavením hodnoty triggeru se změní režim z objemově řízené ventilace na objemově řízenou podpůrnou ventilaci - AC-VC. Přístroj, v tomto případě Ox\log 2000+, oznámí každé registrované aktivní inspirium a spustí podpůrný vdech