sobota 18. února 2017

Ventilační režimy #3 - Tlakově řízená ventilace PCV – pressure control ventilation

Graf průběhu tlaků při tlakově řízené ventilaci
Režim umělé ventilace při kterém  je (na rozdíl od objemově řízené ventilace a limitace objemem) použita limitace tlakem. Iniciace probíhá časem.
Cyklování probíhá nastavením poměru I:E (inspiria: exspiria), nebo nastavení doby inspiria.
Volitelný je také inspirační průtok. Podle velikosti nastaveného inspiračního průtoku je více nebo méně strmý nárůst tlaku v inspiriu. Viz graf tlaku v DC v úvodu článku.
Tlakově řízená ventilace není vhodná při KPR, nebo křečových stavech. Náhlými změnami tlaku při nepřímé srdeční masáži, křečích, nebo jiných, podobných stavech se vyvolá tlakový limit a fáze inspiria se ukončí.
Nastavení hodnot (FiO2, PEEP, doba inspiria, dechová frekvence) se používá stejné jako u objemově řízené ventilace. Naopak nová hodnota je zde úroveň inspiračního tlaku (Pinsp). Ta se volí na takovou úroveň, aby bylo dosaženo požadované velikosti dechového objemu (Vt), resp. minutového objemu (MV). Jednotlivé dechové objemy mohou být rozdílné.
Tlakově řízená ventilace nemá v PNP zvláštní indikace, je vhodná u některých plicních dysfunkcí.

Použitá literatura:
Pavel Dostál a kol. - Základy umělé ventilace
Pavel Ševčík - Intenzivní medicína

Žádné komentáře:

Okomentovat