sobota 18. února 2017

Ventilační režimy #1 - Objemově řízená ventilace

Charakteristika

Používaná zkratka je VCV (Volume Control Ventilation), nebo také označovaná CMV (controlled mandatory ventilation ) - tedy řízená zástupová objemová ventilace.
Ventilační režim s nastaveným dechovým objemem, iniciovaný časem s cyklování časem, nebo objemem. Limit je udáván nastaveným objemem. Graficky je celý dechový cyklus znázorněn na obrázku 


Průběh tlaku v DC během dechového cyklu
Na dalším obrázku je znázorněn graf průtoku plynu. Je zde dobře vidět inspirační pauzu, která při „pozdržení výdechu“ zlepší výměnu plynů v plicích. Její velikost je udávaná v procentech dechového času trvání dechového cyklu

Průtok plynu během dechového cyklu

Indikace

 • Apnoe
 • kardiopulmonální resuscitace
 • nestabilita dýchání, nebo oběhu
 • GCS
 • křečové stavy
 • obecně lze použít objemově řízenou ventilaci jen u pacientů bez spontánní ventilace, nebo po relaxaci

Nastavované parametry

 • Dechový objem (Vt): 6-7ml/kg t.h.
 • Dechová frekvence (RR): 10/min
 • Minutový objem (MV): (Vt) x (hmotnost) x (RR)
 • Maximální tlak (Pmax): 40mbar
 • FiO2 : 0,2-1,0 (dlp)
 • Poměr insp./exp. (I:E): 1:1,5; 1:2
 • PEEP: 0-5 cm H2O ; použití PEEP je shrnuto v samostatném článku
 • lze doplnit nastavením alarmů (inspirační tlak, min. MV)

Použití v KPR

Během kardiopoulmonální resuscitace se se tlak v DC cestách rychle mění v důsledku kompresí hrudníku. Při nastaveném nízkém maximálním tlaku se tak často ozývá alarm hlásící vysoký Paw. V dokumentaci ventilátorů se objevuje i upozornění, že proto nemusí být dosažen nastavený minutový dechový objem (MV). Pokud je tlak nastaven na vyšší hodnotu, lze lépe dosáhnout vyšší minutový objem. Neměla by se však překračovat hodnota Pmax 50 mbar.

Použitá literatura:
Pavel Dostál a kol. - Základy umělé ventilace
Manuál uživatele Oxylog 2000+

Žádné komentáře:

Okomentovat