středa 15. února 2017

Setrvalá monomorfní komorová tachykardie

Křivka setrvalé komorové tachykardie
Na obrázku je monitorované EKG pacienta se setrvalou komorovou tachykardií. 


Kriteria setrvalé komorové tachykardie:
terminologie „setrvalé komorové tachykardie“ je spíše akademická. Většina odborníků vyžaduje trvání po dobu 20 – 30 sekund, nebo déle, do vzniku symptomů, jako jsou hypotenze, nebo synkopa. Termín „nesetrvalá komorová tachykardie“ (NSVT) se používá při kratším běhu VT (od tří komplexů v řadě do 20 – 25 sekund VT), které jsou bez projevu hemodynamické nestability. 

Při setrvalé KT nás mohou zastihnout tři stavy, přičemž každý z nich má jiné řešení. Je to komorová tachykardie:
  1. s nehmatným pulsem
  2. puls je hmatný, pacient je hemodynamicky nestabilní
  3. puls je hmatný, pacient je hemodynamicky stabilní
Jak by jste řešili tyto tři různé stavy při SKT?

Postup při řešení KT je následující :
  • Není li hmatný puls – neprodleně defibrilujte. Terapie bezpulsové VT je stejná jako fibrilace komor.
  • Je li puls přítomný (hmatný) během setrvalé VT – posuďte stav pacienta podle hemodynamické stability. Je li pacient s VT je hemodynamicky nestabilní, proveďte neprodleně kardioverzi!
  • Je li pacient se setrvalou VT hemodynamicky stabilní, je alespoň nějaký čas pokusit se podat antiarytmika. Doporučuje se 150 mg během 10 minut. Je možné opakovat. Má li lék efekt, zvažte kontinuálně 1 mg/min