pátek 3. února 2017

Kapnografická křivka s kvízem a řešením

Kapnometrie je poměrně jednoduchá, neinvazivní metoda, pracuje na principu pohlcování IR záření. Kapnometr je součástí téměř všech defibrilátorů, nebo ventilátorů a bývá i integrovaný v některých oxymetrech. Využívá se zde skutečnosti, že ETCO2 je o 2-5 mmHg nižší, než alveolární pCO2. Z této hodnoty tedy lze usuzovat na úroveň ventilace. Měří tzv. ETCO2 - end tidal CO2 - parciální tlak CO2 na konci expiria.
Význam má při UPV. Mimo specifické případy je škodlivá hypo i heperventilace. V podlední době se o ETCO2 píše a mluví docela dost. Díky za to. Jeho úloha při odhalení intubace do jícnu, rozpojení okruhu, ROSC je nenahraditelná.
Poměrně vyčerpávající na tohle téma je prezentace o monitoraci ETCO2 v přednemocniční péči a bylo by zbytečné se tu o ETCO2 více rozepisovat.
V PNP se setkáváme s měřením ve dvou jednotkách, kPa a mmHg (torrech). Normální hodnoty jsou 35-45 mmHg nebo 4,7-6,0 kPa. Hodnoty jsou dané ale zajímavější bude zjistit, jak ovládáme kapnografickou křivku - čili grafické znázornění úrovně koncentrace CO2 během dechového cyklu. Všechny nejdůležitější odchylky od normální kapnografické křivky jsou v nabízené prezentaci uvedeny.

Na jaký stav můžeme podle následující křivky usuzovat a jak by se mohl vyřešit?

Obr. Kvízová kapno křivka

Řešení:
Velká škoda, že se nikdo nezapojil do řešení problémové kapnografické křivky. V PNP se může objevit.
Jde tu o typickou křivku při obstrukci DC. "Šikmé stříšky" a velmi krátký, nebo žádný úsek plateau dokladují, že vydechovaný plyn obsahuje stále dost O2. Mísí se zde totiž vydechovaná směs z průchodné části DC (výměna O2 CO2 zde proběhla), se směsí z obstruované části (zde nedošlo k výměně O2 CO2).
Maximální koncentrace CO2 je tak dosaženo až na samém konci expiria. Více snad přiblíží obrázek.

Obr. Kapno při částečné obstrukci DC
K takovému uzávěru dochází často hlenovou zátkou. Proto je nutné DC odsát, nejlépe po předchozí laváží DC.
Před časem jsem se s tímto problémem setkal při sekundárním transportu pacienta. Ten byl zaintubovaný, na UPV, monitorovaný, mimo jiné také na kapnografu. SpO2 měl hraniční, ETCO2 bylo v normě. Na obstrukci ukazovala jen kapnogafická křivka.
Provedli jsme tedy laváž, důkladné odsátí DC a křivka upravila k normálu.