sobota 18. února 2017

Jak umíme interpretovat křivku EKG?

V posledních dnech mě z odborných novinek zaujal článek na portálu JEMS. Zabývá se schopností amerických paramediků rozpoznat elevaci S-T segmentu při identifikaci infarktu myokardu (STEMI).
Tato schopnost je v článku považována jako základní stavební kámen akutní péče. Je zde dokonce použitý výraz „cornerstone“, tedy kámen úhelný. O co tu jde?
Ve Spojených státech, ve státě Ohio, proběhlo setkání vědců s paramediky. Paramediky požádali o interpretaci 10 EKG křivek. Objevily se tu křivky spodní STEMI, přední STEMI, boční STEMI, stimulovaný rytmus, supraventrikulární tachykardie, LVH, LBBB, RBBB, a dva záznamy normálního sinusového rytmu.
Této studie se zúčastnilo téměř 500 paramediků. 50% účastníků s 10-ti a víceletou praxí. Vyjma jednoho, všichni uvedli, že pravidelně pořizují dvanáctisvodové EKG a se svými schopnostmi interpretovat EKG a diagnostikovat STEMI jsou spokojeni. Jejich výsledky byly následující:
  • jedno z normálních EKG určili všichni, druhé normální EKG o 3% méně, tedy 97% respondentů
  • spodní STEMI určilo správně 96% účastníků studie
  • přední STEMI identifikovalo 78% respondentů (tady se už počty se snižují … )
  • boční STEMI pak odhalilo jen 51% paramediků
Úspěšnost v interpretaci arytmií není v článku zmíněná.
Na všech výsledcích byl zajímavý fakt, že délka praxe neměla žádný vztah k úspěšnosti interpretace EKG křivky.

Žádné komentáře:

Okomentovat