sobota 18. února 2017

PEEP ventil při neodkladné resuscitaci

S Jirkou Breberou jsme dnes ráno v chatu naťukli použití PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) ventil,  zařízení spůsobující pozitivní tlak na konci expiria a jeho použití při resuscitaci. Jak se tedy zmiňují o použití PEEP Gudeline? Ne příliš obšírně, ale některé poznámky jsou zajímavé.
  1. PEEP a difribilační výboj - Použití PEEP ventilu zvyšuje transtorakální odpor. Proto by měla být jeho hodnota snížena na minimum před výbojem. Obecně i defibrilační výboj je doporučený na konci expiria z důvodu nižšího transtorakálního odporu.
  2. PEEP a použití u novorozenců - Použití u novorozencůje velmi žádoucí. Zlepšuje totiž plicní podajnost a zlepšuje výměnu plynů v plicích. PEEP ventil, podle studií na zvířetech, brání poškození plic velkým inflačním tlakem.
  3. PEEP u tonoucích - je doporučeno použití PEEP ventilu v hodnotách 5 - 10 cm H2O. Při závažné hypoxémii jsou možné i vyšší hodoty - 15 - 20 cm H2O
  4. PEEP a astmatici - u astmatiků z důvodu zadržování a hromadění vzduchu v plicích (air trapping a air stacking) hrozí hyperinflace a zvýšený nitrohrudní tlak. S tímto stavem je spojený zhoršený žilní návrat. Použití PEEP ventilu stav ještě zhorší. U astmatiků lze předpokládat potřebu větší energie při defibrilaci z důvodu zmíněné hyperinflace.
Obecně lze ale říct, že použití PEEP ventilu při KPR může půsibit nepříznivě. Proto je spíše vhodné jeho použití až po ROSC.

Žádné komentáře:

Okomentovat