neděle 12. února 2017

EKG křivka #46

EKG křivka
Z anamnézy jen krátce - muž, 60 let, bolest na hrudi. Co vidíte na EKG?

Řešení od Jana Štrose: V dif. dg by měla být i benigní časná repolarizace, perikarditida a nikdy nejde vyloučit ani myokarditida, tentokrát to ale byl STEMI přední stěny.