neděle 12. února 2017

Hrudní drenáž

Masivní hemothorax patří mezi život ohrožující poranění hrudníku. Představuje objem krve v hrudní dutině 1,5 litru a více.

Projevuje se:
 • tachypnoí
 • omezenými exkurzemi hrudníku při dýchání na postižené straně
 • ztemnělým poklepovým nálezem na postižené straně
 • oslabeným až nepřítomným dýcháním při poslechovém nálezu
 • kevní ztráta hrozí hemoragickým šokem s tachykardií, hypotenzí a dalšími příznaky šoku.
Před provedením vlastní punkce hrudníku a drenáže se více než doporučuje zajištění žilní linky (lépe dvou) a započetí tekutinové resuscitace.
Víte proč?
Věděli by jste význam zkratky A.T.O.M.I.C. ?


Zahrnuje život ohrožující stavy při poranění hrudníku:

 • A - Airway – dýchací cesty- poranění, průchodnost
 • T - Tenzní pneumothorax
 • O - Otevřený pneumothorax
 • M - Masivní hemothorax
 • I (F) - Flail chest – vlající hrudník- (Tady to trošku nevyšlo v prvním písmenu)
 • C - Cardiac tamponade –srdeční tamponáda
Zajištěný IV vstup je nutný z důvodu hrozící oběhové nestability. Vlastní krevní objem v hrudníku plní funkci jakési tamponády. Když ji odvedeme, je tu nebezpečí, že se krvácení obnoví a stejné, nebo větší množství sem opět z poraněné cévy (cév) nateče.
Proto by chirurgové, se kterými jsem mluvil, byli rozvážní při radikálním řešení hemothoraxu a drenáž by provedli až tehdy, byl by li pacient oběhově nestabilní.

Žádné komentáře:

Okomentovat