sobota 25. února 2017

Záchranářská abeceda - D - disabilityBěžné příčiny bezvědomí jsou hluboká hypoxie, hyperkapnie, mozková hypoperfuze, intoxikace, nebo předávkování sedativy nebo analgetiky. Postup by mohl vypadat následovně:
  1. Znovu zhodnoť léčbu (postup) ABC: vyluč, nebo vyřeš hypoxii a hypotenzi
  2. Zkontroluj dosavadní léčbu. Hledej léky, které by mohly být příčinou sníženého vědomí. Podej jejich antagonisty (antidota) dle doporučení. (Opiáty ↔ Naloxon při intoxikaci opiáty)
  3. Vyšetři zornice. Jejich velikost, izokorii, reakci na světlo.
  4. Proveď zhodnocení úrovně vědomí použitím rychlé metody AVPU (viz tabulka 1) , nebo podle Glasgow Coma Score (GCS) (viz tabulka 2)
Tabulka č.1 - AVPU
 
A ALERT Při vědomí
V VOCAL Reaguje na oslovení
P PAINFUL Reaguje na bolestivý podnět
U UNRESPONSIVE Nereaguje na bolestivý podnětTabulka č. 2 - GCS

  1. Změř hladinu glykemie. Použij rychlý test odebráním vzorku kapilární krve z prstu. Zjistíš li glykemii nižší než 4,0 mmol/l podej intravenozne glukozu. Opakuj meření a je li hladina stále nízká, opakuj podání glukozy.
  2. Zhodnoť další příčiny snížené úrovně vědomí, jako je elektrolytový, nebo metabolický rozvrat. To je však možné až ve zdravotnickém zařízení.
  3. Pozor! Poloha na boku nezajistí v žádném případě průchodnost dýchacích cest u bezvědomých pacientů.
  4. Zhodnoť také případný neurologický deficit jako je afázie, nebo další známky mozkové příhody.
  5. Monitoruj (sleduj) – vědomí (AVPU/GCS), glykemie, zornice


Díly seriálu:

A airway 1. část
A airway 2. část
B breathing
C circulation
D disability
E enviroment (exposure)
D3C pár písmenek, patřící na úvod

Žádné komentáře:

Okomentovat