neděle 12. února 2017

Cyanoza


S cyanózou akrálních částí se setkáváme poměrně často. Zmiňujeme popisujeme je li, nebo není přítomná téměř v každém výjezdovém záznamu. Podívejme se v krátkém článku na cyanosu blíže.

Rozdělujeme ji, jak víte, na centrální a periferní:


  • Periferní cyaóza - někdy také stagnační - vzniká tehdy, je li zpomalený průtok krve tkáněmi. Krev předá tkáním více kyslíku, a tímto dojde ke zvýšení množství redukovaného hemoglobinu. Jako cyanózu pak vidíme na akrálních částech těla - rty, nos, uši, prsty HKK - modrofialové zbarvení
  • Centrální cyanóza - vznikne v případě špatného okysličení krve v plicích (např. plicní edém), nebo při nízkém parciálním tlaku kyslíku ve vzduchu. Poslední, opravdu masivní centrální cyanosu, jsem viděl před několika lety u staršího muže se spontálním pneumothoraxem. Centrální cyanosu pozorujeme jako plošné modrofialové zbarvení kůže i sliznic, včetně jazyka. Vyskytne se také u vrozených vývojových vad srdce s pravolevým zkratem
Věděli by jste u kterých pacientů cyanotické zbarvení neuvidíme (u stavů, kde by byla normálně viditelná) ?

Cyanoza se nebude objevovat u anemickych pacientu. Při hemoglobinu 50g/l a nižším.