neděle 12. února 2017

Přístrojové vybavení - pulsní oxymetr


Pulsní oxymetrie je často používaná metoda monitorace v přednemocniční péči. Pulsní oxymetr je malý, přenosný přístroj. Poskytne neocenitelnou službu při zásahu ve stísněných prostorách, vyprošťování i samotném transportu pacienta.
Ze dvou základních údajů, které oxymetry zobrazují můžeme vytěžit maximum. Přístroj nás informuje o srdeční frekvenci - vidíme tedy aktuální hodnotu HR a orientačně slyšíme (při zapnuté zvukové signalizaci) i pravidelnost srdeční akce.
Další hodnota je saturace krve kyslíkem - SpO2. Přesněji jde o systémovou arteriální saturaci hemoglobínu kyslíkem. Metoda je založená na principu rozdílné absorpce infračerveného záření (IR) hemoglobinem a oxyhemoglobinem. Čidlo tak prosvěcuje tímto zářením akrální část zářením o vlnových délkách 660 a 940 nm. Orientačně tak můžeme hodnotit úroveň ventilace. Z této veličiny nelze usuzovat na pO2 (parciální tlak kyslíku). Hodnota je uváděna v procentech. Fyziologická hodnoty SpO2 jsou 95 - 99%.

Display oxymetru s hodnotami a plethysmografickou křivkou
Některé přístroje poskují také informaci o síle pulsu pomocí tzv. teploměru - grafickému ukazateli pulsu. Komplexní monitorace může být doplněna také o pletysmografickou křivku. Měla by obsahovat základní průběh pro periferie. Její charakteristický průběh je na obrázku.

Pleysmografická křivka

Vývoj však jde nezadržitelně vpřed i v oblasti pulsních oxymetrů. Nejnovější přístroje jsou dnes schopné monitorovat i hodnotu CO a methemoglobinu. K takovéto monitoraci je však třeba speciální senzor, který je schopný zachytit potřebné světelné spektrum. V některých přístrojích je integrován i kapnometr. Na vhodnou periferii těla (prst HK, DK, nebo ušní lalůček) nakládáme senzor. 
Nejběžnější typ senzorů pulsních oxymetrů je plastový s pružinou, který se sám, tahem pružiny fixuje. Další typem je gumový, kde je tah vytvořen pružností gumy. Pro malé děti se používají lepící senzory. Na jejich malé prstíky se hodí nejlépe. Jsou ne jedno použití a pokud je kompatibilita v konektoru, lze jej stejným čidlem monitorovat i v následné nemocniční péči.

Plastové čidlo
Gumové čidlo


Jednorázové, lepící čidlo
Konektory kabelů čidel se užívají nejběžněji dva typy. Jsou to Nellcor a Massimo. (Na obrázku).

Konektor Nellcor

Konektor Massimo


Doporučuje se místa naložení čidla (především těch, které jsou fixovány vlastním tahem) měnit. Mohly by stlačením tkání způsobit ischemii. Často se ale stane, že čidlo přestane měřit a přinutí vás místo naložení změnit docela často.
Špatně bude oxymetr měřit hypotenzní pacienty. Při systolickém tlaku pod 90 mmHg už bývá měření oxymetrie problematické. Stejně je těžké přinutit oxymetr měřit prochladlého pacienta. Někdy pomůže promnout prsty, často ale i to je bez efektu.
Kysličník uhelnatý jsem tu už zmínil. Moderní přístroje s příslušným čidlem jej odhalí. Běžný přístroj ale ne. Saturace bude normální. Carboxyhemoglobin ve vlnových délkách IR záření zmíněných výše má stejné absorpční vlastnosti jako oxyhemoglobin. Je třeba na to myslet. 

Žádné komentáře:

Okomentovat