pátek 10. března 2017

Hmatáme v třísle při KPR arteriální, nebo žilní puls?

Brooks Walsh se v posledním příspěvku na svém blogu "Doc Cottle's Desk" zabývá palpací pulsu v třísle při kardiopulmonální resuscitaci. Vyjádřil zde trefnou myšlenku, že dle jeho zkušeností na oddělení urgentního příjmu mnoho pacientů tráví své poslední minuty na Zemi s cizí rukou ve svém rozkroku. Samozřejmě při palpaci pulsu.

Předpokladáme totiž, že komprese hrudníku budou produkovat (byť slabě) arteriální puls a tak se přesvědčíme, že je resuscitace účinná.
Je ale pulsová vlna v třísle opravdu arteriální? Hmatáme opravdu puls na a. femoralis?

Brooks Walsh se odvolává na studii, při níž Hilty ultrazvukem zjišťuje, že 9 z 20 pacientů při KPR má zřejmě pulsaci žilní, než artriální.

Konečný důkaz zda je je puls arteriální, žilní, nebo smíšený bude ještě předmětem dalších studií. Nám nezbyde se spolehnout při ověření účinnosti kompresí hrudníku na monitoraci EtCO2.

Žádné komentáře:

Okomentovat