středa 15. března 2017

DKK: Mingazzini vs. Lasegue

Před časem jsme předávali na urgentním příjmu pacienta s cévní mozkovou příhodou a pan doktor se mě při přebírání snažil přesvědčit, že Mingazziniho test na HKK se při provádění na DKK nejmenuje Mingazziniho test na DKK, nýbrž Lasegue. Nemyslím si, že měl pravdu. A proto, že jsme tu neurologii trochu zanedbávali, pojďme se na rozdíl mezi těmito dvěma testy blíže podívat.

Mingazziniho zkouška
Mingazziniho* test na dolních končetinách je zkouška na zánikové pyramidové jevy.
Pacient při tomto testu leží na zádech. Má zavřené oči, aby nemohl korigovat končetiny zrakem. Dolní končetiny flektuje v kyčlích a kolenou v 90°. Viz obr. 1. V případě pozitivního výsledku dojde k poklesu bérce (často i stehna) na postižené straně.

Obr. 1 Poloha při Mingazziniho zkoušce

Obdobně se provádí tato zkouška i na horních končetinách. Pacient se zavřenýma očima předpaží. V případě pozitivity pozorujeme pokles končetiny na straně parézy. Lze provádět ve stoje, sedě, nebo u ležícího nemocného.

Lasegueův manévr
Lasegueova** zkouška patří mezi tzv. napínací manévry a používá se k odlišení bolestí neurologických bolestí způsobených drážděním nervových kořenů nebo neuritidou (zánětlivé onemocnění nervu).
Pacient opět leží na zádech. Dolní končetiny jsou v kolenou natažené. Provádíme postupnou flexi v kyčlích. V případě, že dosáhneme v kyčlích úhlu 90°, je zkouška negativní. Viz obr. 2. Pokud se objeví bolest (je popisována jako prudká vystřelující z oblasti lumbální páteře po vnitřní straně stehna a lýtka až k prstům nohy. Velikost maximálního dosaženého úhlu je pak současně úroveň pozitivity této zkoušky. Při flexi v kolenou (snížení napnutí) by bolest měla ustoupit.

Obr. 2 Lasegueův test

Lasegueův test bude také pozitivní u meningeálních jevů. Řadí se mezi dolní meningeální testy. A je výhodný u starších pacientů kdy je krční páteř rigidní a nedovoluje otestovat opozici šíje. 

* Giovanni Mingazzini (1859-1929) – italský neurolog. Profesorem psychiatrie a neurologie na univerzitě v Římě.
** Ernest Charles Lasegue (1816-1883) – francouzský lékař

Žádné komentáře:

Okomentovat