neděle 5. února 2017

Vlny, kmity, úseky

Činnost srdce, respektive depolarizace a následná repolarizace v jednotlivých částech srdce, se navenek projevuje elektricky. Na elektrokardiogramu tuto činnost vidíme v kmitech, vlnách a úsecích (intervalech) mezi nimi. 

Ilustrace z Kardiologie, Asherman, 2004
Vlny (jsou oblé) - P, T, U
Kmity (ostré zlomy) - Q, R, S
Intervaly - P-Q (někdy P-R), S-T, Q-T

Názorná grafická ukázka průběhu depolarizačních a polarizačních fází. Děkuji Jasonu Winterovi z FB stránky "ECG Study Cards" za svolení k uveřejnění. THANKS JASON

 1. Vlna P
  Představuje aktivaci (depolarizaci) síní v sinusovém uzlu. Sinoatriální uzel (SA, pacemaker) udává pravidelné tempo ve frekvenci, kterou ovlivňuje mnoho faktorů. Autonomní nervový systém, stav celé oběhové soustavy, objem krve, který soustavou koluje, její nasycení kyslíkem, ..., a i vnější vlivy jako např. léky.
 2. Interval P-Q (P-R)
  Tento úsek (jeho délka) mezi začátkem vlny P do začátku kmitu Q. Je v podstatě izoelektrický a znázorňuje čas vedení vzruchu strukturou atrioventrikulárního uzlu (AV uzlu). V tomto intervalu začíná repolarizace síní.
  Pozn.: během trvání úseku P-Q (P-R) prochází vzruch strukturami AV uzlu, Hisovým svazkem, Tawarovými raménky a dokonce i Hisovým-Purkyňovým převodním systémem komor. Většinu času (vzdálenosti P-Q) však způsobuje spoždění v AV uzlu. Proto pro interpretaci EKG představuje tento interval čas vedení AV uzlem.
 3. Komplex QRS
  Zahrnuje začátek kmitu Q po konec kmitu S a představuje depolarizaci komor, ke které v trvání QRS komplexu komor dochází. Vzruch neprochází myokardem komor najednou v jeden okamžik. Lze jej rozdělit do třech fází. Pro lepší pochopení na obrázku níže. 
  Ilustrace z Kardiologie, Asherman, 2004
 4. Interval S-T
  Interval S-T znázorňuje repolarizaci komor. Je fyziologicky izoelektrický. Počátek úseku je bod J (junkce) a končí začátkem vlny T. Bod J leží mezi QRS komplexem a intervalem ST. Nachází se zpravidla v izoelektrické linii, nebo v nejbližším okolí. Bod J je na obrázku níže.  
  Bod J
 5. Vlna T
  Pokračující repolarizace komor. V některých případech není jednoduché oddělit úsek S-T a vlnu T. Proto se často uvádí repolarizace komor (S-T a T) v jedné kapitole.
 6. Interval QT
  Tento úsek představuje QRS komplex, interval S-T a vlnu T. (Tedy od začátku kmitu Q po konec vlny T). Jeho délka(čas se mění s hodnotou srdeční frekvence)
 7. Vlna U
  Vlna U se objevuje jako pozitivní, ale i negativní nevýrazné zvlnění za vlnou T. Není zcela jasné proč vzniká. Dobře patrná však je při nízké hladině draslíku v plazmě, tedy hypokalemii.
Děkuji za kontrolu a několik cenných rad MUDr. Janu Štrosovi z Kardioblogu.
V příštích dílech probereme jednotlivé kmity, vlny a úseky podrobně.

Žádné komentáře:

Okomentovat