neděle 5. února 2017

EKG papír

Grafický záznam je zapisován na EKG papír. Je rozdělen rastrem 1 mm - tedy mřížkou kde jsou malé čtverečky o straně 1 mm. Pomocí tohoto měřítka můžeme odečítat vertikálně výšky vln a kmitů, nebo deprese a elevace úseků.
Horizontálně můžeme sledovat, díky rastrování, čas trvání jednotlivých úseků. Z obrázku je patrné, že jeden malý čtvereček představuje 0.04 sekundy, jeden velký čtvereček (složený z pěti malých) pak bude 0.2 sekundy a 5 velkých čtverečků představuje 1 sekundu. To vše platí pro rychlost posuvu papíru 25mm/s.


Rastr na EKG papíru

Údaje na okraji papíru.
 Na dolním, někdy na horním okraji, na záznamu, uvidíme další důležité údaje:
  • Voltáž - nebo li cejch. Je umístěn zpravidla na začátku křivky, zasahuje 10 mm (2 velké čtverce) a představuje 1 mV. Bude li EKG křivka pro svou malou voltáž špatně čitelná (vlny a kmity budou málo čitelné), lze ji zvýšit. Pak bude "cejch" (podle toho jak jej zvýšíme) 2x, 3x, ... větší
  • Filtr - filtry o různých frekvencích mají za úkol snížit rušení signálů z okolí
  • Rychlost posuvu - Ukazuje nastavenou rychlost posuvu EKG papíru. Standartně se používá rychlost 25mm/s
Voltáž


<< ZPĚT <<

Žádné komentáře:

Okomentovat