středa 8. února 2017

Vlna P


Fyziologická vlna P

Vzruch vznikající v sinoatriálním uzlu se rozvádí po síních tzv. preferenčnímí drahami myokardu síní. Směr šíření vzruchu může být směrem K snímající elekrodě (křivka se zobrazuje NAD izoelektrickou linií), ale i OD elektrody (křivka se zobrazuje POD izolinií). Proto P vlna je fyziologicky v různých svodech pozitivní i negativní. Dobře viditelná P vlna bývá ve svodu II. Proto se také často zobrazuje jako "strip" (dlouhý záznam jednoho svodu) na kardiogramu.
Pozitivní bude ve svodech I, II, aVL, aVF
Pozitivní vlna P ve svodu II

Negativní může být bude ve svodech V1, V2
Fyziologicky negativní vlna P ve svodech V1 a V2

Vlna P může být také bifázická. Příčina je ve spožděné aktivaci levé oproti pravé síni. První vlna pak bývá vždy pozitivní.
Fyziologická bifazická P vlna ve svodu V1. Červená šipka ukazuje první pozitivní fázi, modrá druhou negativní.
Čas (délka) P vlny je 120ms (0.12s) což představují 3 malé čtverečky na EKG papíru. Abnormality vlny P

Různé tvary vlny P v jednom svodu
  1. Ektopická aktivace (vznik vzruchu mimo SA uzel) - vlny P mají rozdílný tvar. A to buď jako uniklý stah (náhradní rytmus), nebo je příčinou zrychlení ektopického rytmu.
  2. Podle morfologie vlny P lze usuzovat na místo vzniku vzruchu. Podle negativní vlny P lze usuzovat, že ektopické impulsy budou z levé síně, nebo junkční oblasti

<< ZPĚT <<

Žádné komentáře:

Okomentovat