středa 8. února 2017

Jaké jsou alternativní místa pro intraoseální přístup u pětiletého dítěte?Představte si situaci, kdy nelze použít (pro zranění DKK) vpich na obou proximálních tibiích. Které další místa vpichu lze použít pro intraoseální vstupy?
Nápověda: jsou to další 3 páry.
Předně děkuji všem za odpovědi. Ať už tady na webu na facebookove stránce. Není špatné si čas od času zopakovat věci o kterých si myslíme, že je známe. I pro mě.

Řešení otázky a letmý přehled míst pro vpich intraoseálního setu je zde:

Místa pro zavedení IO vstupu u dětí

  1. Proximální humerus (hlavice humeru) Pacient položí dlaň na břicho, vyhmatat tuberculum majus a pak určit místo anterolaterálně při úponu hlavy bicepsu, nebo vyhmatat chirurgický krček a určit místo 2 cm nad ním. Nebo:
  2. Vyhmatáme acromium a processus corocoid. S místem vpichu tvoří rovnostranný trojúhelník. Vhodná je kombinace několika metod. Hloubka 2,5 cm (nastavení pro tibii). Omezeno pro děti starší 5 let.
  3. Distální femur Omezeno pro děti do 6 let. 1 prst nad patelou, hloubka 2,5 cm = modrý B.I.G. (Hloubka pro
  4. proximální tibii)
    Místo pro IO vstup na distálním femuru

  5. Proximální tibie Zřejmě nejpoužívanější, orientace podle tuberositas tibiae, pak 1 – 2 cm medilálně, dále 1cm (prst) proximálně. Děti naopak 1 cm distálně – prevence poškození růstové chrupavky. Vždyolmo na mediální plochu tibie (plateau).Hloubka zavedení: Dospělí - 2.5 cm, děti 0-3 roky - 0.5-0.7cm, 3-6 roků - 1 cm, 6-12 roků 1.5 cm
  6. Distální tibie Plocha tibie 2 prsty nad maleolus medialis (uprostřed) Dbej na kolmý směr na plochu tibie. Pozor na průběh cév a šlach.


Místo pro IO vstup na distální tibii