středa 22. února 2017

Ventilační režimy #4 - SIMV - aneb dýchej jak umíš, já to doženu


SIMV - (synchronized intermittent mandatory ventilation) nebo li synchronizovaná občasná zástupová ventilace. Podpůrný ventilační režim doplňující spontánní dýchání pacienta občasnými řízenými dechy synchronizovanými s  jeho vlastním inspiriem. 
Tento režim je vlastně kombinace ventilátorem generovaných dechů s definovaným dechovým objemem (Vt - volume targeted) nebo (P insp - pressure targeted) se spontánní dechovou aktivitou pacienta s kontrolou udržení nastavené dechové frekvence (RR). Viz obrázek s grafickým znázorněním průběhu ventilace.
Režim SIMV je vhodný u pacientů s nižší úrovní tlumení. Nedochází při něm k interferencím s ventilátorem. 
Ventilátor „hlídá a čeká“ určitý čas na spontální  inspirium (20% Te), poté vygeneruje definovaný řízený dech. Výhoda tohotorežimu spočívá v možnosti volného dýchání pacienta a v jistotě, že bude dodán nastaveného MV.
Režim SIMV nelze bohužel nastavit na ventilátoru Oxylog 1000. Je podporován až od řady Oxylog 2000.

Žádné komentáře:

Okomentovat