čtvrtek 23. února 2017

Připravte se, na START!

Zdroj obrázku: http://first-on-scene.com/images/START_large.jpg
START, čili Simple Triage and Rapid Treatment (Snadné třídění a rychlá terapie) je metoda třídění - triage. Zopakujme si důležitá fakta o této metodě.
Důvodem zavedení třídění je požadavek určit priority odsunu a léčby a zabezpečit tak přežití co největšího počtu raněných při hromadném postižení. 
Slovo triage (třídění) pochází z francouzského slova trier, tzn. prosévat, setřídit. Třídění jako metoda se díky válečným konfliktům objevuje už od dob Napoleonských válek a postupně se zdokonaluje až do současnosti, také s přispěním civilních katastrof s hromadným poškozením zdraví.
Podívejme se na metodu START podrobněji.
START používá čtyři skupiny barevně rozlišené:
  • Zelená - minimální léčba - patří sem pacienti lehce zranění, schopni chůze. Do této skupiny patří i lehce zranění neschopní chůze. Těm mohou pomoci ostatní, nezranění, nebo lehce zranění. (Menší tržné rány, nekomplikované zlomeniny.
  • Žlutá - odložitelná pomoc - pacienti s poraněním vyžadující větší chirurgický zásah, přiložení dlahy, doplnění objemu tekutin, popáleniny 10-30% tělesného povrchu. Zákrok však musí být odložitelný aniž by ohrozil pacienta na životě.
  • Červená - okamžitá léčba - stavy vyžadující okamžitý, život zachraňující zákrok. Zákrok by měl být rychlý s důrazem na řešení pacientů s velkou šancí na kvalitní přežití. (Vyřešení obstrukce DC, zastavení velkých krvácení, amputace, ...)
  • Černá - Zemřelí
K rozdělení do skupin používáme několik jednoduchých a rychlých metod:
Dýchání
  • nedýchá li - kontrola po záklonu hlavy
  • frekvence dýchání - <10 a > 30
Perfůze
  • kontrola na arterii radialis
  • kapilární návrat - >2s (výsledek může být zkreslený prochladnutím pacienta!)
Vědomí
  • reaguje pacient na jednoduchou výzvu?
Je velmi důležité si uvědomit, že stav pacienta je dynamický proces. Může se změnit a tím se změní i prioritaléčby a odsunu. Proto bude nutné provádět přetřídění a eliminovat tak nebezpečí plynoucí ze zhoršení stavu.

Celé schéma je obrázku