pondělí 13. února 2017

Plicní embolie

Plicní embolie (PE) je vážné onemocnění. Způsobuje je obstrukce plicního řečiště, způsobená uvolněným trombem, embolem, nejčastěji z trombotických žil DKK. Následkem je akutní pravostranné selhání. Rizikové faktory:
 • věk, imobilita
 • trombóza DKK
 • hormonální léčba a hormonální antikoncepce
 • onkologické onemocnění


Akutní plicní embolie je těžko diagnostikovatelné onemocnění. Nejčastěji se objevuje:
 • klidová dušnost a tachypnoe
 • cyanoza
 • bolest na hrudi je málo častá (může mít pleurální charakter)
 • kašel a hemoptýza
 • synkopa
Podle závažnosti rozeznáváme tyto formy PE:
 • Akutní masivní PE – synkopa, hypotenze, tachykardie, tachypnoe, zvýšená náplň krčních žil, objeví se i hepatojugulární reflux*, hrozící akutní cor pulmonale a kardiogenní šok
 • Akutní submasivní PE – bez známek hemodynamické nestability, tachykardie, tachypnoe
 • Akutní malá plicní embolie – tachypnoe, tachykardie, známky dysfunkce PK při echokardiografii
 • >
 • subakutní masivní PE – (vyvolaná četnými malými embolizacemi), vzniká pomaleji, v průběhu týdnů. Charakteristický je pozvolný nárust námahové dušnosti.
PE na EKG Na kardiogramu se mohou objevit známky pravostranného selhání:
 • sinusová tachykardie, nebo fibrilace síní
 • negativní T vlna ve V1-V4, III, aVF
 • kompletní, nebo inkompletní RBBB
 • srdeční osa do prava (>90°)
 • vlna S v I
 • kmit Q v III
 • může se objevit P pulmonale v II, III
 • a elevace ST V1, V2
 • často publikovaný obraz PE – S I, Q III, T III ale najdeme málokdy
Při diferenciální dignostice je třeba myslet na:
 • při bolesti na hrudi – AIM
 • dušnosti - pneomothorax, případně bronchopneumonii, nebo bronchiální astma
Terapie:
 • Podpůrná léčba při masivní PE – ionotropní podpora Dopaminem/ Dobutaminem, Noradrenalinem
 • opatrně s tekutinami IV
 • inhalace kyslíku, je doporučená spíše nazální cesta kyslíkovými brýlemi, nebo cévkou
 • při UPV se doporučují malé objemy – zvýšený nitrohrudní tlak zhorší žilní návrat, už tak problematický
 • Heparin 80 j/kg bolus a následně 18j/kg/hod kontinuálně
 • při zástavě oběhu KPR
 • trombolýza v následné nemocniční péči

 Indikace k trombolytické léčbě


* Hepatojugulární reflux - tlak po dobu 30-60s na játra vyšetřovaného způsobí zvýšenou náplň krčních žil. Pouze přechodně u zdravých osob a po celou dobu tlaku na játra u pravostranného srdečného selhání.

Žádné komentáře:

Okomentovat