čtvrtek 9. února 2017

Lokalizace infarktu myokardu

Pro určení druhu infarktu myokardu je nutné znát "mapu". Vědět odkud se na myokard jednotlivé svody "dívají".
Končetinové svody "sledují " srdce ve vertikální, prekordiální v horizontální rovině. Na obrázku níže.

Končetinové svody


Hrudní (prekordiální svody)

 
Problém s elevacemi a depresemi S-T úseku je trochu složitější a podrobněji ho zde probereme později. Teď si stačí zapamatovat, že svod, který se přímo "dívá" na akutní ischemii myokardu ji pak zobrazí jako elevaci a svod který je naproti, na druhé straně srdce ji zaznamená jako depresi S-T.

Příklad elevací a depresí při IM spodní stěny

V následujících ilustracích je přehled elevací S-T a lokalizace AIM a druhy akutních infarktů se zrcadlovými svody - zrcadly.

Tabulka lokalizace IM

Elevace a deprese S-T úseku při lokalizaci IM
Žádné komentáře:

Okomentovat