pondělí 13. února 2017

Kmit S


Kmit S je druhá negativní výchylka v komorovém komplexu (je li vyjádřený první kmit Q). Stejně jako u kmitu R, i u S rozeznáváme S'. Tvary kmitu S vidíme na obrázku.

Tvary kmitu S v komplexu QRS
U kmitu S měříme především hloubku – je to vzdálenost od dolního okraje izolinie P-Q k nejnižšímu bodu kmitu S.

Hluboký kmit S
V této souvislosti se hluboký kmit S objeví u:
  • RBBB – ve svodech I, aVF, V4 - V6
  • LBBB – ve svodech III, V1, V2
a nízký a někdy chybějící kmit S u:
  • RBBB – ve V1, V2
  • LBBB – V4-V6
Hluboký kmit v I se často uvádí jako charakteristický pro plicní embolii. Objevuje se však (společně s Q a T ve svodu III) jen v několika desítkách procent pacientů s PE.

<< ZPĚT <<

Žádné komentáře:

Okomentovat