středa 15. února 2017

Kdy ukončit resuscitaciVěděli by jste jaké jsou indikace k ukončení neodkladné resuscitace? Určutě to dnes dáme dohromady. Stačí vždy v jednom komentáři jedno kriterium.

Na obr. je fotografie lékaře, penzisty, který má obavu ze snížené kvality života po resuscitaci. Indikace k ukončení resuscitace jsou tyto:
  1. Obnovení spontánního oběhu (ROSC)
  2. Přetrvavající asystolie, pokud rozšířená NR prováděná déle než 20 minut nevedla k obnovení spontánního oběhu a zároveň byly vyloučeny všechny reverzibilní příčiny NZO (4H a 4T)
  3. Přetrvávající fibrilace komor nebo bezpulzová komorová tachykardie, pokud rozšířená NR prováděná déle než 60 minut nevedla k obnovení spontánního oběhu, byly vyloučeny všechny reverzibilní příčiny NZO (4H a 4T) a není indikován převoz do zdravotnického zařízení za pokračující NR
  4. Naprosté vyčerpání zachránců (pouze v průběhu základní NR) V případě závažné náhodné hypotermie by měla být NR ukončena až po dosažení normální tělesné teploty (teplota tělesného jádra nad 35 stupňů). Při podezření na plicní embolii a léčbě pomocí systémové trombolýzy musí rozšířená NR pokračovat minimálně 60 minut od podání trombolytika. Ukončit rozšířenou NR může výhradně lékař! 

Žádné komentáře:

Okomentovat