čtvrtek 16. února 2017

Kazuistika #7

EKG křivka bezprostředně po ROSC

Summary bezprostředně po ROSC
Výzva: porucha vědomí; muž, 65 roků, v anamnéze CHOPN, krvácení do GIT, hypertenze.
Při příjezdu posádky na místo je pacient v bezvědomí, laická KPR nebyla prováděna. První zjištěný rytmus je asystolie. 
Tým RZP zahájil KPR, odsáty DC, zavedena laryngeální maska, UPV ventilátorem, FiO2 1,0. Provedena kanylace ext. jugulární žíly a aplikován Adrenalin 1 amp. Po 15 min. KPR ROSC a hmatný puls na periferii. STK 70 mmHg. Přetrvává hypotenze. GCS 3
Dojíždí tým RLP, který pokračuje v rozšířené KPR, pacient intubován, pokračuje UPV, infuze s Noradrenalinem.
Pacient poté předán na UP se sin. rytmem. GCS 3, TK 110/75, HR 90Žádné komentáře:

Okomentovat