středa 8. února 2017

EKG křivka #38

    
EKG #1


Muž, 74 let, v anamnéze by pass po IM, hypertonik. Nyní asi hodinu mírná tlaková bolest na hrudi, iradiace do krku a HKK. Bez dušnosti, opotil se. Použil nitrátový spray, bez efektu. TK 120/85, HR 145

Při příjezdu pořízeno EKG (#1) s obrazem supraventrikulární tachykardie. Během 1 min. po prvním záznamu(viz čas na #2) došlo ke spontánní úpravě rytmu a k ústupu subjektivních potíží. 

EKG #2

K recidivě tachykardie dochází chvíli před předáním v nemocnici. Pořídili jsme opět záznam (#3). Dochází opět ke spontánní úpravě rytmu dokonce během záznamu.

EKG #3


Na záznamech je zajímavé ještě další - hluboké Q kmity ve III a naznačená elevace ST segmentu taktéž ve svodu III v EKG #2. Protože došlo ke klinickému zlepšení pacienta, lze usoudit, že nejednalo o akutní ischemii. 

Pro zájemce přikládám ještě rozbor od prof. Grauera. Jako už téměř tradičně.

Komentář prof. Grauera


Žádné komentáře:

Okomentovat