úterý 7. února 2017

Dočasná stimulace v PNP, 3. část - stimulační režimy

V dalším díle seriálu o transtorakální stimulaci si přiblížíme stimulační režimy, které lze v přednemocniční péči použít. Jak už bylo uvedené v naváděcí anketě - rozdělujeme je na synchronní a asynchronní.Synchronní

On Demand
V kódu podle NASPE/BPEG (North American Society of Pacing and Electrophysiology/British Pacing and Electrophysiology Group) je značen VVI. Značení NASPE/BPEG je pětimístné, ale pro dočasnou transtorakální stimulaci nejsou poslední dva znaky důležité. 4. znak informuje o možnosti změny srdeční frekvence při fyzické aktivitě a 5. pozice kódu informuje o antitachykardické funkci přístroje. Význam VVI kódu je přiblížen v tabulce.

Tabulka Kód kardiostimulátoru typu "On Demand"

Podmínkou správné srdeční stimulace v tomto režimu je kvalitní EKG signál snímaný EKG elektrodami. Stimulátor v režimu „On Deamand“ (na vyžádání) je řízen komorovou aktivitou. Detekuje se komplex QRS a sleduje se délka úseku R-R. Pokud rytmus nevyhovuje nastaveným podmínkám, je vygenerován stimulační impuls. V opačném případě je potlačen. Předností tohoto režimu je synchronizace kardiostimulátoru s vlastním rytmem pacienta.

Stand bay
V tomto režimu, označovaném také jako pohotovostní, je stimulační impuls generován každým kmitem R. Ten trvá asi 1,5 ms a synchronizovaně tak zapadá do 80 ms trvajícího QRS komplexu. Další kontrakci však nemůže způsobit, protože právě probíhá refrakterní fáze při depolarizaci síní i komor. V kódu podle NASPE/BPEG značen VVT. Význam je přiblížen v tabulce č. 5. Kardiostimulátory „Stand By“ tak mohou pracovat ve třech režimech:
  1. Je li srdeční frekvence pacienta nižší než nastavená na stimulátoru – vysílá stimulátor stimulační impulsy s odezvou myokardu
  2. V případě srdeční frekvence v rozmezí nastavené frekvence na stimulátoru – stimulační impulsy se generují v době refrakterní fáze a jsou neúčinné
  3. Srdeční frekvence pacienta je vyšší než nastavená a kardiostimulátor vysílá impuls jen každý 2. – 3 . kmit R
Kód kardiostimulátoru typu "Stand By"
Over Drive
Tento stimulační režim vlastně nepatří mezi předchozí režimy stimulace srdce řešící bradyarytmie. Používá se při terapii závažných tachykardií. Principem je "předběhnutí" rychlésrdeční frekvence ještě rychlejšími impulsy. Podrobnější vysvětlení ale rád svěřím kolegům třeba na kardioblogu.

Asynchronní

Fixed Rate
V praxi je užívaný méně, především u urgentních stavů, kde nelze dobře snímat EKG signál. Vyslané stimulační impulsy řídí pouze stahy komor. Stahy síní probíhají svým vlastním tempem. Proto se režim nazývá asynchronní. Nepříznivě se může projevit interferencí v případě obnovení sinusového rytmu vyvoláním arytmií v podobě komorových extrasystol, tachykardií, nebo ventrikulární fibrilace. Nebezpečí hrozí v případě generování stimulačního impulsu ve vulnerabilní fázi – vzestupné část vlny T.

Vulnerabilní úsek

Kód kardiostimulátoru typu "Fixed Rate"

Další díly seriálu:
Dočasná stimulace v přednemocniční péči, 4. část - provedení transtorakální stimulace
Dočasná stimulace v přednemocniční péči, 2. část - bradyarytmie a farmakologická terapie
Dočasná stimulace v přednemocniční péči, 1. část - historie


Žádné komentáře:

Okomentovat