pondělí 30. ledna 2017

Kazuistika #2

Padesátiletý muž, v anamnéze žádná sledovaná onemocnění, fumator, 5 doutníků, žádné léky neužívá.
Tři dny progredující dušnost, zejména námahová (neujde ani na toaletu), bolest na hrudi nemá, bez palpitací, bez poruchy vědomí.

Při příjezdu posádky při vědomí, klidová dušnost, bledý, opocený, bez akrální cyanosy. AS pravidelná, tachykardie, dýchání sklípkové, čisté, bvf., DKK bez toků, známek žilního zánětu. Pořízen EKG záznam (obr. č.1).

Obr.1

Popis: HR: 130/min., Sinusový rytmus, sinusová tachykardie, S I, inkompletní RBBB, ploše neg. T II, III, aVF, V4, V5, deprese ST V6 (1 mm - suspektní ischemické změny)
Diferenciální diagnoza: akutní plicní embolie
Transport s O2 na interní ambulanci.
Zde TT 37,3°C, EKG záznam (obr. 2 a 3)


Obr. 2
Obr. 3

Popis: HR 145/min., PQ 0.12, QRS 0.08, rS aVL, V1-V2 ST izo, neg T III, aVF, V1-V6

Provedeno angioCT plicních tepen se závěrem bilaterální plicní embolie.
Pacient byl hospitalizován a nasazena trombolýza s efektem částečného zlepšení. Provedeno také duplex sono žil DKK s nálezem hluboké žilní trombozy. Konzultována vyšší pracoviště, zde doporučena antikoagulační léčba a následná kontrola CT. Pacient asi po týdnu propuštěn do domácího léčení.

Žádné komentáře:

Okomentovat