pondělí 30. ledna 2017

Kazuistika #1

Sedmdesátiletý muž, DM inzulindependent., hypertonik, chronická pankreatitida, ICHS, 4x bypass

Výzva pro kolaps. Nyní při vědomí, vyjíždí posádka RZP.

Při příjezdu pacient malátný, prekolapsový stav. Naměřena glykemie 3.1, napojen na monitor EKG.

Obr. č.1


Mezitím pacient ztrácí vědomí, na EKG bradykardie, AV blok II Mobitz 2:1 (obrázek č.1, HR 24/min) s nehmatným pulsem. Vyžádána posádka RLP. Zahájena kardiopulmonální resuscitace. DC zajištěny laryngeálním tubusem, zaveden intraoseální vstup do proximální tibie. Aplikován 2x 1 amp. adrenalinu i.o. Po 10 minutách resuscitace ROSC - polymorfní komorová tachykardie (obrázek č.2, HR 105/min), TK 190/110, pacient přidechuje. Dojíždí RLP. Pacient se budí, vytrhává laryngeální tubus.

Obr. č.2


Pro narůstající srdeční selhávání přistoupeno k sedaci, intubaci a UPV. I.o. Furosemid. Oběhově stabilní předán na urgentní příjem.

Žádné komentáře:

Okomentovat