úterý 4. dubna 2017

EKG křivka #66

Pokusíte se popsat následující křivku?

EKG křivka
Řešení:


  • P vlny nejsou patrné, někde by jsme je mohli tušit, ale spíše zde nejsou
  • QRS komplexy jsou široké, mnohem širší než 0,11
  • frekvence - vvzdálenost mezi R je přibližně 7,5 čtverečku, tedy HR 40
  • srdeční akce je pravidelná
  • nejde i sinusový rytmus - P vlny nepředchází QRS komplex
Z následujícího tedy plyne, že se jedná o AV blok III. st, s FiS, idioventrikulární rytmus.

Pacient byl překládán na ARIP, analgosedovaný, zaintubovaný, TK 100/80, HR90, SpO2 89% při FiO2 1,0.
Zde náhle bradykardie HR 35-40, hypotenze, cyanosa, mramoráž.
Atropin bez efektu, bez efektu i zevní stimulace srdce. KPR byla, bohužel neúspěšná.

A ještě několik fundovaných poznámek od Jana Štrose z kardioblogu:

  1. ve svodě III a V2 vidím pravidelné "cosi" co by mohly být P vlny, čili sinusová bradykardie - to ale u tohoto EKG úplně není podstatné, tak jako tak to bude AV blok 3.stupně nebo AV blokáda 2.stupně (high grade) - z takhle krátkého záznamu to nejde říct stoprocentně.
  2. Idioventrikulární únikový rytmus a LBBB se navzájem vylučují. LBBB můžes popsat jen u supraventrikulárního rytmu. Já bych to popsal jako idioventrikulární rytmus vznikající někde v Purkyňových vláknech v pravé komoře - má tedy morfologii připomínající LBBB, ale není to pravý LBBB - s levým raménkem vůbec nic být nemusí.
  3. Asi hlavním problémem bude STEMI spodní a boční stěny (nejspíš uzávěr ACD, jelikož je tam ST deprese v I a ST elevace ve III je větší než ve II).. Uzávěr ACD nejspíše způsobil i AV blokádu 3.stupně..

Žádné komentáře:

Okomentovat