čtvrtek 9. března 2017

Zástava zevního krvácení

Zevní krvácení je poměrně častá indikace k výjezdu posádek ZZS. Často se jedná o nezávažné krvácení, snadno ošetřitelné tlakovým obvazem, případně přímou kompresí.
Život ohrožující krvácení a úmrtnost s ním spojená je odhadována na 2,8%. V armádě, v bojových podmínkách je podíl na úmrtnosti větší, až 9%.
Se zraněním a krvácení vojenské povahy se lze setkat i v běžném civilním prostředí. Ať už se jedná o střelné poranění, nebo poranění střepinami.
V těchto případech může správný postup záchranáře znamenat velkou naději na přežití před smrtí vykrvácením.
Snaha o efektivitu takového úsilí byla inspirací pro American College of Surgeon. Vypracovali doporučení, jak postupovat v případě život ohrožujícího krvácení.
Postup je shrnutý na obrázku.
První krok je použití přímého tlaku, nebo tlakového obvazu.. Je li tento postup úspěšný, máme vyhráno.
Může se ale stát, že takovýto postup bude neefektivní, nebo neproveditelný.

Neefektivní
  • i přes veškeré úsilí (přímá komprese, tlakový obvaz), krvácení pokračuje.

Neproveditelné
  • tyto kroky nemohou být okamžitě použity
  • rána není takové povahy, abychom mohli provádět zmíněné postupy
  • nemáme dostatek rukou a času – potřebujete provést triage a následně ošetření u většího počtu zraněných
Přesto je priorita zastavit životohrožující krvácení do příjezdu dalších týmů ZZS, nebo konečného ošetření v nemocnici.

Algoritmus dále rouzděluje rány na:
  1. zaškrtitelné – tedy rány na končetinách
  2. rány kam nelze škrtidlo přiložit
    • rána v „junkcích“ - třísla, axily, krk
    • rány na trupu – břicho, hrudník
Krvácení z míst kde nelze přiložit škrtidlo jsou vhodné k použití hemostatického obvazu. K hemostaitckým přípravkům byly dosud provedeny pouze studie na zvířatech. Nicméně prospěch převažuje nad rizikem. V současnosti jsou užívány v armádě.
Použijete li škrtidlo, mělo by být elastické a nemělo by být příliš tenké.

Schéma postupu při řešení zevního krvácení

Žádné komentáře:

Okomentovat