pátek 3. března 2017

Balonková kontrapulsace

Věděli by jste jaký princip této metody a v čem je její přínos?

Obecně o metodě

Intraaortální balonková kontrapulsace (IABK) je častou metodou mechanické podpory oběhu. Je to periodická synchronizovaná inflace a deflace balonku v sestupné aortě .
 • snižuje afterload levé komory
 • zvyšuje průtok koronárním řečištěm
Do klinické praxe byla zavedena před více než 40 lety. Může přispět ke stabilizaci oběhu kritických pacientů. V péči ZZS se může takový pacient objevit při sekundárních transportech na vyšší pracoviště. A to ať pozemní cestou, nebo leteckým transportem.

Princip metody

Jak už bylo uvedeno, pracuje IABK na principu nafukování a vyfukování balonku. Ten je umístěný v descendentní (setupné) aortě.
Důležité je časování ve dvou fází.
 1. Nafukování se zahájí na počátku diastoly, ihned po uzávěru aortální chlopně. Dojde tím ke zvýšení  v aortě proximálně (nad) balonkem. Tedy v ascendentní (vzestupné) aortě a aortálním oblouku. V této fázi dojde v tomto úseku ke zlepšení prokrvení v odstupujících větvích aorty. Tedy věnčitých tepen a tepen zásobujích mozek.
 2. Vyouknutí na začátku systoly způsobí rychlý pokles tlaku v aortě. Sníží se afterload (dotížení). Sníží se nutná práce levé komory a také spotřeba kyslíku v levé komoře. Klesne tlak na konci diastoly a zvýší se srdeční výdej.

Dvě fáze IABK - systola a diastola, zdroj wikiskripta

Provedení

Provádí se perkutánní punkcí stehenní tepny. Tvar balonku je válcovitý, délka odpovídá délce descendentní aorty. U dospělého kolem 25 cm. Při nafouknutí obturuje 85 - 90% průsvitu aorty. Hrot katetru dosahuje k odstupu levé podklíčkové tepny.
Časování
Pro správnou funkci je zásadní. Spouštění (triggering) k synchronizaci s fázemi srdečního cyklu se provádí buď:
 • analýzou EKG křivky
 • analýzou křivky arteriálního tlaku - zde detekujeme tzv. diakrotický zářez (obr. níže) na sestupné fázi arteriální křivky. Odpovídá uzávěru aortální chlopně. 

Diakrotický zářez na křivce aortálního tlaku, zdroj eamos

Komplikace

 • ischemie DKK
 • hemoragie tromboza
 • poškození sšny aorty, infekce, ruptura balonku
 • zavedení do žilního systému

Indikace

 • mechanická podpora oběhu v širokém klinickém využití
 • doporučení při AIM s kardiogenním šokem není podloženo průkazem na příznivý vliv. Důležitá je především časná revaskulizace
 • podle posledních studií při AIM bez přítomného kardiogenního šoku nezlepšuje prognozu ani nemá vliv na velikost infarktového ložiska.
Zdroje:
eamos
Intraaortální balonková kontrapulzace v klinické kardiologii
Wikiskripta

Žádné komentáře:

Okomentovat