úterý 21. února 2017

Úsek S-T

Interval S-T znázorňuje repolarizaci komor. Je fyziologicky izoelektrický. Počátek úseku je bod J (junkce) a končí začátkem vlny T. Bod J leží mezi QRS komplexem a intervalem ST. Nachází se zpravidla v izoelektrické linii, nebo v nejbližším okolí. Bod J je na obrázku níže.Bod J

Jeden z nejdůležitějších úseků EKG křivky v přednemocniční péči. Hodnocení není jednoduché. Mnohdy závisí na dalších, klinických symptomech. Zaměříme se pouze na úsek S-T (bez pozornosti vlně T, protože ta bude následovat příště).
Můžeme pozorovat:

Deprese úseku S-T

Při NSTEMI (netransmurálním infarktu myokardu)
 • mají horizontální průběh
 • významnější v případě hlubších depresí více jak 2 mm a v přítomnosti kardiálních bolestí na hrudi

U pacientů medikujících digitális
 • miskovité deprese především ve svodech, ve kterých je přítomen vysoký kmit R
 • po odeznění účinku didgtálisu deprese S-T odezní

Hypertrofie levé komory
 • Ve zbytnělém myokardu se zpomaluje vedení vzruchu
 • objevují se descendentní deprese ve svodech V5 a V6 a také v I. Navazuje také negativní T

Elevace úseku S-T

Infarkt myokardu
 • Známá Pardeho vlna – elevace úseku S-T se zdvižením od vlny J
Akutní perikarditida
 • Může se objevit v podobě nízké voltáže (výpotek mezi dvěma listy perikardu),
 • nebo zánět poškodí i hlubší vrstvy a projeví se jako elevacemi S-T (avšak bez zrcadlících se depresí)
 • nejsou tedy ložiskové a sledujeme je prakticky ve všech svodech (nejzřetelnější jsou v hrudních svodech)
Kontuze srdce
 • následek nejčastěji dopravního úrazu
 • postižení (znázorněné elevacemi S-T) bude rovněž difuzní
Hypercalcemie
 • dochází ke krácení Q-T intervalu a T vlna těsně nasedá na kmit S (úsek S-T) jako by zmizel

Hypotermie
 • V úseku S-T se objevuje charakteristický zářez, nazývaný Osbornova vlna


Osbornova vlna

 <<ZPĚT<<

Žádné komentáře:

Okomentovat