pátek 10. února 2017

P-Q úsek

Interval se označuje dvěma způsoby. A to P-Q a měříme jej od ZAČÁTKU vlny P po začátek kmitu Q. Není li Q vytvořeno, potom měříme až k začátku kmitu R a úsek se označuje jako P-R. Jeho délka bude kolísat podle srdeční frekvence. Běžný fyziologický rozsah je 0.12 - 0.20 s. Úsek je izoelektrický.


Usek P-Q, resp. P-R

Abnormality segmentu P-Q (P-R)

Elevace (výrazná)
Vzácně u infarktu síní.
Deprese (výrazná)
Rovněž vzácně u infarktu síní. Může se také objevit u perikarditidy, jsou li postiženy i síně
Zkrácení (do 0.12 s)
Můžeme pozorovat u WPW syndromu, dále převažuje li sympatikus (sympatikotonie) při hyperthyreose, Cushingově syndromu. Zkrácení P-Q se také objeví pří horním nodálním rytmu.
Prodloužení (nad 0.2 s)
Dobře námé při AV blokádách, také při blokádách obou ramének (v tomto případě není způsobeno prodloužení úseku zpožděním v AV uzlu ale zhoršenou vodivostí v raménkách).
Způsobí ji také převaha parasympatiku - způsobená neurovegetativní dystonií u sportovců. Příčinou může být také vliv digitalisových preparátů.
Tolik malý přehled fyziologických údajů a abnormalit u P-Q (P-R) úseku. K jednotlivým odlišnostem se samozřejmě dostaneme podrobněji později u konkrétních poruch rytmu.


Žádné komentáře:

Okomentovat