čtvrtek 16. února 2017

Obličejová maska O2 - jak ji správně používat

Obyčejná věc, kterou denně použijeme i několikrát. Ale používáme ji správně? Na obrázku je obličejová kyslíková PVC maska. V té souvislosti se nabízejí dvě otázky:
  1. Jaký maximální průtok kyslíku v l/min je vhodný (účelný) pro takovouto masku?
  2. Jakou maximální koncentraci kyslíku, chcete li FiO2, lze tímto průtokem dosáhnout?
Často totiž očekáváme daleko větší FiO2 než je takováto masky schopna zvládnout a pouštíme průtoky kyslíku. Ten, aniž by byl pacientem využit, bočními výdechovými otvory bezúčelně proudí ven.

Řešení

Závislost FiO2 na průtok kyslíku v l/min je v tabulce.

Průtok v l/min FiO2
6 - 10 0.35 - 0.6

Jak už bylo řečeno, je třeba aby průtok byl účelný. Maximální je tedy 10 l/min. a dosáhneme tak FiO2 0,6. Při vyšším průtoku by kyslík neúčelně unikal výdechovými otvory a mezerami mezi okraji masky a tváře.

Zdroj: AHA, ACLS Provider Manual Supplementary Material 2012

Žádné komentáře:

Okomentovat